Em tập đọc lớp 1 (1971)

Chuyên mục: SGK miền Nam giai đoạn 1950 - 1975

Tác giả: Nguyễn Tất Lâm

Nhà xuất bản: Nam Sơn xuất bản

Năm xuất bản 1971

Tóm tắt sách:

Đọc sách

Có thể bạn quan tâm

ABC em bé (1964) ABC em bé (1964)

Tác giả: Cao Văn Thái

NXB: Thanh Đạm xuất bản

Năm XB: 1964

Em bé học ABC mẫu giáo (1972) Em bé học ABC mẫu giáo (1972)

Tác giả: Một nhóm giáo viên

NXB: NXB Liên Hiệp

Năm XB: 1972

Vui học ABC mẫu giáo, lớp 1 (1974) Vui học ABC mẫu giáo, lớp 1 (1974)

Tác giả: Nguyễn Tất Lâm

NXB: Tác giả xuất bản

Năm XB: 1974

Vần khai trí (1969) Vần khai trí (1969)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: Nhà sách Khai Trí

Năm XB: 1969

Đánh vần mau (1966) Đánh vần mau (1966)

Tác giả: Trịnh Tuấn Lâm

NXB: Nhà in Hợp Hưng

Năm XB: 1966

Vần quốc ngữ (1962) Vần quốc ngữ (1962)

Tác giả: Lâm Bá Phước

NXB: Nhà in Tự Lực - Toàn Lực, SG

Năm XB: 1962

Sách tập đọc đồng ấu (1952) Sách tập đọc đồng ấu (1952)

Tác giả: Nguyễn Thị Hai

NXB: Nhà in Nguyễn Văn Huấn

Năm XB: 1952

Vần Việt ngữ (1954) Vần Việt ngữ (1954)

Tác giả: Ngô Chí Bình

NXB: Tác giả xuất bản

Năm XB: 1954

Vần Việt ngữ vỡ lòng (1968) Vần Việt ngữ vỡ lòng (1968)

Tác giả: Nguyễn Thị Thơm

NXB: Sống Mới xuất bản

Năm XB: 1968

Vần quốc ngữ lớp đồng ấu (1956) Vần quốc ngữ lớp đồng ấu (1956)

Tác giả: Một nhóm giáo viên

NXB: Nam Sơn xuất bản

Năm XB: 1952

Đọc giỏi đi con (tập đọc lớp năm, cuốn thứ nhất, 1968) Đọc giỏi đi con (tập đọc lớp năm, cuốn thứ nhất, 1968)

Tác giả: Bùi Xuân Bào

NXB: Sương Mai xuất bản

Năm XB: 1968

Tập đọc vui mẫu giáo, lớp năm (1955) Tập đọc vui mẫu giáo, lớp năm (1955)

Tác giả: Nguyễn Bình - Hoài Việt

NXB: Liên hiệp Bắc Việt xuất bản thư cục, SG

Năm XB: 1955

Bình luận

Lượt truy cập

Hôm nay:     900

Hôm qua:     900

Tổng truy cập:        200000