Cánh buồm đỏ thắm (1984)

Chuyên mục: Sách thiếu nhi Liên Xô

Tác giả: A.Grin

Nhà xuất bản: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm xuất bản 1984

Tóm tắt sách:

Đọc sách

Có thể bạn quan tâm

Bác sỹ Ai-bô-lít (1984) Bác sỹ Ai-bô-lít (1984)

Tác giả: Coóc-nây Tru- cốp-xki

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1984

Kiến và chim bồ câu (1984) Kiến và chim bồ câu (1984)

Tác giả: Lép Tôn-xtôi

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1984

Chiếc chìa khóa vàng hay truyện ly kỳ của Bu-ra-ti-nô (1978) Chiếc chìa khóa vàng hay truyện ly kỳ của Bu-ra-ti-nô (1978)

Tác giả: A.Tôn-xtôi

NXB: NXB Tiến Bộ Mát-xcơ-va

Năm XB: 1978

Cây xanh rì rào (1989) Cây xanh rì rào (1989)

Tác giả: A-lếch-xây Mu-xa-tốp

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1989

Chuyện phiêu lưu của Mít đặc và các bạn (1986) Chuyện phiêu lưu của Mít đặc và các bạn (1986)

Tác giả: Ni-cô-lai Nô-xốp

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1986

Ti-mua và đồng đội (1985) Ti-mua và đồng đội (1985)

Tác giả: A-rơ-ca-đi Gai-đa

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1985

Thuyền trưởng đơn vị (1984) Thuyền trưởng đơn vị (1984)

Tác giả: Vla-đi-mia Li-ốp-sin

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1984

Niềm vui cả nhà ta (1988) Niềm vui cả nhà ta (1988)

Tác giả: Mu-xtai Ca-rim

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1988

Thép đã tôi thế đấy (1987) Thép đã tôi thế đấy (1987)

Tác giả: Ni-cô-lai Ô-xtơ- rốp-xki

NXB: NXB APN

Năm XB: 1987

Ở xứ cỏ rậm (1988) Ở xứ cỏ rậm (1988)

Tác giả: Vla-đi-mia Bra-ghin

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1988

Con người trở thành khổng lồ (1982) Con người trở thành khổng lồ (1982)

Tác giả: M.I-lin & E.xê-gan

NXB: NXB Tiến Bộ Mát-xcơ-va

Năm XB: 1982

Chuyện kể về kim loại (1989) Chuyện kể về kim loại (1989)

Tác giả: X.I.Venetxki

NXB: NXB Mir Mát-xcơ-va

Năm XB: 1989

Bình luận

Lượt truy cập

Hôm nay:     900

Hôm qua:     900

Tổng truy cập:        200000