Sách thiếu nhi Liên Xô

Bác sỹ Ai-bô-lít (1984)

Bác sỹ Ai-bô-lít (1984)

Tác giả: Coóc-nây Tru- cốp-xki

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1984

Kiến và chim bồ câu (1984)

Kiến và chim bồ câu (1984)

Tác giả: Lép Tôn-xtôi

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1984

Chiếc chìa khóa vàng hay truyện ly kỳ của Bu-ra-ti-nô (1978)

Chiếc chìa khóa vàng hay truyện ly kỳ của Bu-ra-ti-nô (1978)

Tác giả: A.Tôn-xtôi

NXB: NXB Tiến Bộ Mát-xcơ-va

Năm XB: 1978

Cánh buồm đỏ thắm (1984)

Cánh buồm đỏ thắm (1984)

Tác giả: A.Grin

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1984

Cây xanh rì rào (1989)

Cây xanh rì rào (1989)

Tác giả: A-lếch-xây Mu-xa-tốp

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1989

Chuyện phiêu lưu của Mít đặc và các bạn (1986)

Chuyện phiêu lưu của Mít đặc và các bạn (1986)

Tác giả: Ni-cô-lai Nô-xốp

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1986

Ti-mua và đồng đội (1985)

Ti-mua và đồng đội (1985)

Tác giả: A-rơ-ca-đi Gai-đa

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1985

Thuyền trưởng đơn vị (1984)

Thuyền trưởng đơn vị (1984)

Tác giả: Vla-đi-mia Li-ốp-sin

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1984

Niềm vui cả nhà ta (1988)

Niềm vui cả nhà ta (1988)

Tác giả: Mu-xtai Ca-rim

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1988

Thép đã tôi thế đấy (1987)

Thép đã tôi thế đấy (1987)

Tác giả: Ni-cô-lai Ô-xtơ- rốp-xki

NXB: NXB APN

Năm XB: 1987

Ở xứ cỏ rậm (1988)

Ở xứ cỏ rậm (1988)

Tác giả: Vla-đi-mia Bra-ghin

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1988

Con người trở thành khổng lồ (1982)

Con người trở thành khổng lồ (1982)

Tác giả: M.I-lin & E.xê-gan

NXB: NXB Tiến Bộ Mát-xcơ-va

Năm XB: 1982

Chuyện kể về kim loại (1989)

Chuyện kể về kim loại (1989)

Tác giả: X.I.Venetxki

NXB: NXB Mir Mát-xcơ-va

Năm XB: 1989

Người bạn kiên nghị (1988)

Người bạn kiên nghị (1988)

Tác giả: Lê-ô-nít Gia-ri-cốp

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1988

Chú bé Mi-sca (1988)

Chú bé Mi-sca (1988)

Tác giả: Mi-kha-in Cô-lô-xốp

NXB: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm XB: 1988

Những cuộc phiêu lưu của Xê-muy-en-pinh (1982)

Những cuộc phiêu lưu của Xê-muy-en-pinh (1982)

Tác giả: Xéc-gây Bê-li-a-ép

NXB: NXB Tiến Bộ Mát-xcơ-va

Năm XB: 1982

Lượt truy cập

Hôm nay:     900

Hôm qua:     900

Tổng truy cập:        200000