Bản scan sách văn học miền Bắc xưa

Vừa đi đường vừa kể chuyện (1976)

Vừa đi đường vừa kể chuyện (1976)

Tác giả: T.Lan

NXB: NXB Sự thật

Năm XB: 1976

Tiếng hát trên lò cao (1962)

Tiếng hát trên lò cao (1962)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Phổ thông

Năm XB: 1962

Trận địa quê hương (1972)

Trận địa quê hương (1972)

Tác giả: Võ Văn Trực

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1972

Trong làng nhỏ (1972)

Trong làng nhỏ (1972)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1972

Về một mùa gió thổi (1983)

Về một mùa gió thổi (1983)

Tác giả: Xuân Hoàng

NXB: NXB Tác phẩm mới

Năm XB: 1983

Thức với miền Nam (1972)

Thức với miền Nam (1972)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Việt Bắc

Năm XB: 1972

Tấm lòng hậu phương (1971)

Tấm lòng hậu phương (1971)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Phổ thông

Năm XB: 1971

Sưởi ấm tình quê (1996)

Sưởi ấm tình quê (1996)

Tác giả: Đinh Chí Đạo

NXB: UBND xã Ninh Giang (Hoa Lư - Ninh Bình)

Năm XB: 1996

Sao cho trọn vẹn (1970)

Sao cho trọn vẹn (1970)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Phổ thông

Năm XB: 1970

Niềm vui thiêng liêng (1971)

Niềm vui thiêng liêng (1971)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Lao Động

Năm XB: 1971

Miền quê quan họ (1981)

Miền quê quan họ (1981)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Tác phẩm mới

Năm XB: 1981

Khúc ca mới (1966)

Khúc ca mới (1966)

Tác giả: Tế Hanh

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1966

Dũng cảm đảm đang (1968)

Dũng cảm đảm đang (1968)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1968

Bút chiến đấu (1960)

Bút chiến đấu (1960)

Tác giả: Tú Mỡ

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1960

Thuốc đắng dã tật (1980)

Thuốc đắng dã tật (1980)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1980

Chiều sâu quê hương (1976)

Chiều sâu quê hương (1976)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1976

Lượt truy cập

Hôm nay:     900

Hôm qua:     900

Tổng truy cập:        200000