Giấy tờ văn bằng học sinh xưa

Bảng danh dự lớp 9A (1970)

Bảng danh dự lớp 9A (1970)
Trường Trung Học Quang Trung Bình Khê (tỉnh Bình Định)
Xem tiếp

Chứng chỉ học trình (1975)

Chứng chỉ học trình (1975)
Trường Trung Học Quang Trung Bình Khê (tỉnh Bình Định)
Xem tiếp

Trích lục chứng thư hôn thú (1962 - 1965)

Trích lục chứng thư hôn thú (1962 - 1965)
Xã Thạnh Mỹ Tây, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định (TP.HCM ngày nay)
Xem tiếp

Giấy ủy quyền (1965)

Giấy ủy quyền (1965)
Xã Thạnh Mỹ Tây, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định (TP.HCM ngày nay)
Xem tiếp

Giấy phép xây dựng (1954)

Giấy phép xây dựng (1954)
Xã Thạnh Mỹ Tây, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định (TP.HCM ngày nay)
Xem tiếp

Biên nhận lược giải cá nhân (1969)

Biên nhận lược giải cá nhân (1969)
Ủy ban hành chính xã Thạnh Mỹ Tây, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định (TP.HCM ngày nay)
Xem tiếp

Giấy thu học phí (1962)

Giấy thu học phí (1962)
Trường trung học tư thục Notre Dame Des Missions, Sài Gòn
Xem tiếp

Lượt truy cập

Hôm nay:     900

Hôm qua:     900

Tổng truy cập:        200000